NL

 

Lezingen in het Nederlands

Just Culture keynote op CanBetter congress in Amersfoort, 2015

Patientveiligheidslezing UMC, 2009

KRO NCRV (De Monitor) interview over zwarte lijst (BIG) in de zorg

Hier is een review van een Learning Lab, gegeven op Kasteel de Haar in 2015

 

Nederlandse titels van Sidney Dekker

Delen van mijn werk zijn ook in het Nederlands beschikbaar. Samen met Henri Dekker heb ik twee titels bij de Nederlandsche Uitgeversmaatschappij uitgebracht. De boeken zijn het beste direct via de uitgever te bestellen.

 

RECHTVAARDIGE VEILIGHEIDSCULTUUR—HOE BOUW JE EEN “JUST CULTURE”? (NuMij, 2013)

Dr. ir. Henri A.L. Dekker & Prof. Dr. Sidney W.A. Dekker

ISBN 978-90-6110-244-1         Prijs € 12,50

Hoe kunnen mensen zich nou veilig voelen in de relaties binnen hun werk? Dit boek dient als gids die vertelt hoe je rechtvaardig in een veiligheidskritische werkomgeving kan werken of zou moeten werken. Medewerkers moeten zich veilig voelen om openlijk met het management en elkaar te spreken over situaties die in hun ogen het veilig werken kunnen bedreigen. Ze zijn gemotiveerd om daar hun collegae maar ook het management op aan te spreken zonder angst voor de gevolgen van hun openheid en transparantie. Er is oprecht samenwerken; waarbij “oprecht” kan worden verstaan als “op het recht gericht”, “recht doen” of simpelweg “rechtvaardig”. Bij “samenwerken” gaat het dan niet alleen om het samen aan iets werken, het gaat om een streven naar en een bewuste keuze voor het elkaar aanvullen in het werk, elkaar helpen en zeker niet om elkaar tegen te werken. Ook de rollen van justitie en openbaar ministerie komen aan bod: helpt hun invloed nou om de veiligheid te verhogen (of zelfs de rechtvaardigheid)?

Afbeelding 1

Uit de inhoud van het boek:

“In dit boek wordt een aanzet gegeven tot het begrijpen en doorgronden van wat er achter het fouten maken kan zitten. Waarom, als mensen zich in hun dagelijkse werk inzetten in een bedrijf of instelling om goed hun werk te doen, er toch – onbedoeld en ongewild – incidenten, fouten en missers plaats hebben of bijna plaats hebben. Om van fouten te kunnen leren, moeten ze bespreekbaar zijn. En dat betekent dat mensen over fouten en bijna missers moeten willen en durven praten. Dat lukt nooit goed als de gevolgen van die openheid onbekend zijn en mogelijk leiden tot onverwachte sancties. Openheid en het vertrouwen dat van die openheid geen misbruik zal worden gemaakt zijn kernvoorwaarden van een optimaal veilig-rechtvaardige organisatie.”

“Onderzoek in de gedragswetenschappen, de cognitieve wetenschappen en de neurowetenschappen probeert steeds beter te doorgronden waarom er verschil kan zijn tussen wat we in werkelijkheid doen en wat we willen doen. Menselijke interacties leiden tot handelingen en onderzoekers vragen zich af of wij die handelingen bewust willen of dat we ze doen zonder dat we dat vooraf beredeneren. Anders gezegd, of we die handelingen wel echt wilden uitvoeren.”

“Menselijk falen is een term die we eigenlijk niet meer zouden moeten gebruiken door de negatieve connotatie die het woord falen heeft. Bovendien kan menselijk falen alleen maar worden vastgesteld in hind-sight. Zonder achterafkijken ontstaat geen be-schuldiging van menselijk falen…. ….In complexe systemen is het lang niet altijd mogelijk om een duidelijke oorzaak aan te wijzen als er iets is misgegaan. Het laatste dat er moet gebeuren is dat men mensen verwijten gaat maken. Dat is funest voor openheid en meewerken aan verbeteringen van de veiligheid. “

 

 

IN VEILIGE HANDEN—VERANTWOORDE ZIEKENHUISZORG (NuMij, 2013)

Een human factors- en systembenadering

Dr. ir. Henri A.L. Dekker   &   Prof. Dr. Sidney W.A. Dekker

ISBN 978 90 6110 241 0     Prijs € 17,50

Met dit boek willen de auteurs veilig(er) werken in de gezondheidszorg helpen bevorderen. Toenemende problemen rondom de zorgverlening in Nederland, maken dat zorgaanbieders en zorgverleners naar mogelijkheden zoeken om kosten te drukken en kwaliteit en veiligheid in stand te houden. In de media wordt recent veel aandacht gegeven aan de medische zorg. Dat is voor medische zorgverleners een extra impuls om te streven naar verbetering van veiligheid en kwaliteit van zorg in ziekenhuizen.

Het boek gebruikt de human factors benadering en de beginselen van de systeemtheorie om nieuwe aanvullende methoden aan te reiken waarmee veiligheid verhoogd kan worden. Ook bespreekt het een aantal cognitieve elementen uit de medische zorgverlening. De human factors benadering gaat ervan uit dat de belangrijkste risicobron gevormd wordt door de organisatie. Het zijn niet de individuele zorgverleners die het meeste risico veroorzaken maar het is de werkomgeving. Dáár moet risico opgespoord, herkend en aangepakt worden.

Afbeelding 2

Uit de inhoud van het boek:

“Een vriendelijke dokter is een goede dokter! De mate van vriendelijkheid lijkt een meetlat die veel patiënten gebruiken om de kwaliteit van de zorg te bepalen. De meeste patiënten kunnen immers niet anders. Want hoe kan de gemiddelde patiënt nu de medische kwaliteit van de zorg vaststellen? Nee, het is vooral de vriendelijkheid en de manier van bejegening die voor de meeste patiënten de kwaliteit en de veiligheid van de zorg bepaalt.”

“In de zorgverlening moet het begrip complexiteit niet ondoordacht of lichtvaardig gebruikt worden. Immers zorgverlening is een (uiterst) complex proces. Wanneer bij pogingen om veiligheid te verbeteren complexiteit wordt genegeerd en men het Newtoniaanse denken laat prevaleren, dan schiet men ernstig tekort. Als de human factors benadering en de beginselen van de systeemtheorie onvoldoende aandacht krijgen dan handelen manager, medicus en zorgverlener die verbetering van veiligheid en kwaliteit in de medische zorgverlening nastreven onethisch.”